SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

ÉVKÖZI 26.VASÁRNAP

1. Október a Rózsafüzér hónapja, mindenkit hívunk a szentmisék előtt végzett közös imádságra. A Jézus Szíve templomban a hónap folyamán zsolozsma helyett rózsafüzért imádkozunk. A Szent Imre templomban csütörtökönként vetített képes rózsafüzér lesz, mely segítheti elmélkedésünket az Úr Jézus és a Szűzanya életéről. Már most szeretnénk jelezni, hogy október 18-án, csütörtökön kifejezetten gyermekek számára szervezünk rózsafüzért, csatlakozva egy világméretű kezdeményezéshez, melynek mottója: “Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért.”

2. Bibliaórát tartunk csütörtök esténként 18.45 órától az I. közösségi teremben. Szeretettel várjuk a Szentírás iránt érdeklődőket.

3. Szeretettel várjuk a PTT tagjait pénteken az esti szentmisére, majd a szentségimádást követően kb. 19.00 órától gyűlésre a plébániára.

4. Október 8-án (hétfő) lesz a Szent Imre templom szentségimádási napja. Reggel 8.00 órakor szentségkitétel, majd egész nap szentségimádás, 17.00 órakor rózsafüzér, 17.45-kor szentségi áldás és szentségeltétel, 18.00 órakor szentmise lesz. Tisztelettel kérjük, hogy akik szentségőrzést vállalnak, a sekrestyében szíveskedjenek feliratkozni. A Mindszenty imaközösség szokásos hétfői imaórája ennek keretében a megszokott időben lesz.

5. A felolvasók jövő évi beosztásához szeretnénk tudni, hogy az érintettek szeretnék-e vállalni ezt a feladatot. Kérjük, hogy a sekrestyében vagy e-mailben jelezzék a szándékukat.

6. Október 14-én, vasárnap a 9 órai szentmisén a Tihanyi Apátság kórusa fog énekelni a Szent Imre templomban. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket erre a szentmisére.

7. Keresztény Szüreti Bált szerveznek október 27-én. Helyszín a Solo Étterem. Részletek a plakáton olvashatók.

8. A Jerikó Zarándoklat szervezői által összeállított imafüzetet lehet vásárolni mindkét sekrestyében 500 Ft-os áron.

9. Domonkos templom búcsúi programjaira a jövő hét végén várják a Kedves Testvéreket.

vissza